Ιστορία Τέχνης 9. Εξωευρωπαϊκοί Πολιτισμοί

Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία, Ισλάμ, Προκολομβιανή Αμερική, Αφρική
Β’ ΕΠΑΛ, Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s